Tancament de la via ferrada del Parc Natural de la Serra de Montsant

L’Equip de Gestió del Parc Natural de la Serra de Montsant ens informa que ha procedit al tancament provisional per motius de seguretat de la via ferrada de Montsant, situada a la població de Morera de Montsant (Priorat).

Donat que l’equipament de seguretat no està en bon estat i no reuneix les condicions que pugin garantir la seguretat dels usuaris, els gestors del parc natural desaconsellen la realització d’aquest itinerari. Per tant, la ferrada romandrà tancada fins que es finalitzin els treballs de millora oportuns.

Informació facilitada pel Parc Natural de la Serra de Montsant