Nova Junta Directiva del Club

Junta Directiva del Club Excursionista Arítjol

La seva composició és la següent:

President:            Josep Casanovas i Redondo
Vice-President:    Albert Masdeu i Sabaté
Tressorer:            Arnau Recasens i Salvat
Secretària:           Anna Mallafrè i Solé
Vocal:                   Ignasi López i Justícia